Jako společnost Musartedo School s. r. o. se sídlem Žitavského 521, Zbraslav, 156 00 Praha, IČO: 05629594, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 267710 (dále též označovánajako “Musartedo”)

si velmi vážíme vaší důvěry a klademe velmi velký důraz na ochranu vašich údajů, vč. údajů osobních, při jejich zpracování. Zpracováváme veškeré osobní údaje výlučně v souladu s právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů, zejména pak nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 („GDPR“) a to pro níže uvedené účely.

Objednání online kurzů  a realizace vzdělávacích služeb

Pro zpracování vašich registrací, zajištění plnění objednaných placených i bezplatných služeb a komunikaci s vámi v souvislosti s těmito objednávkami zpracováváme tyto údaje: jméno, příjmení, titul, datum narození, adresa, e-mail, telefon, číslo bankovního účtu, historie nákupů.

Jedná se o data zpracovávaná pro účely plnění smlouvy, ať už se jedná o smlouvu uzavřenou v klasické písemné formě, prostřednictvím internetového formuláře nebo ústně. Data o placených objednávkách zpracováváme rovněž pro účely plnění účetních, daňových a dalších právních povinností určených zákonem.

Vystavené faktury jsou v souladu s § 35 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty archivovány po dobu 10 let od jejich vystavení.

Informační a obchodní sdělení (Newsletter)

Pro účely informačních a obchodních sdělení využíváme osobní údaje v rozsahu email, jméno, příjmení, telefon. Tyto údaje využíváme pouze v rozsahu povoleném zákonem nebo na základě vámi uděleného souhlasu se zasíláním informačních a obchodních sdělení. Výše uvedené údaje budou pro tento účel zpracovávány až do odvolání uděleného souhlasu. Udělený souhlas lze kdykoli odvolat ve správě uživatelského účtu nebo pomocí odkazu „Odhlásit odběr“, obsažený v každém zaslaném informačním nebo obchodním sdělení. Bez udělení souhlasu není zasílání informačních a obchodních sdělení společnosti Musartedo School s. r. o. možné. 

Použití souborů cookie a analýza webových stránek

Co jsou to cookies?

Web www.musartedo.online používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Jako cookie se označuje malé množství dat, která servery pošlou prohlížeči. Ten je uloží na počítači uživatele. Při každé další návštěvě stránek pak prohlížeč tato data posílá zpět serveru.

Jak fungují cookies?

Cookies běžně slouží k rozlišování jednotlivých uživatelů, ukládá se do nich obsah „nákupního košíku“ v elektronických obchodech, uživatelské předvolby apod. Technicky jde o sérii kódů, podle kterých prohlížeč shromažďuje a následně odesílá informace o našem chování zpět na příslušný server. Cookies obsahují informaci o tom, jak dlouho je má prohlížeč uchovávat (od jednorázových až po několikaleté). 

Cookies nejsou přímo vázány na naše jméno ani e-mailovou adresu, často ale obsahují naše přihlašovací údaje do systému. Jsou společné pro jednu instalaci prohlížeče. Cookies nejsou nijak zabezpečeny a to včetně shromážděných údajů.

V případě, že návštěvník webové stránky nesouhlasí se shromažďováním cookie souborů, může zabránit jejich shromažďování změnou nastavení svého prohlížeče. Informace o nastavení konkrétního prohlížeče naleznete na uvedených adresách:

Návod na deaktivaci a odstranění Cookies v ostatních prohlížečích naleznete v nápovědě příslušného prohlížeče, příp. se obraťte na výrobce prohlížeče.

Nástroj pro efektivní řízení cookie je k dispozici také na  http://www.youronlinechoices.com/

Google Analytics, Google AdWords, Facebook, TikTok

K analýze webových stránek pomocí cookie souborů používá společnost Musartedo School s.r.o. službu Google Analytics, vyvinutou a provozovanou společností Google Inc., se sídlem Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“).

Analýza pomocí služby Google Analytics probíhá tak, že informace o užívání webové stránky vytvořené prostřednictvím shromážděných cookie souborů jsou přeneseny na server Google v USA a tam podrobeny příslušné analýze. V důsledku anonymizace IP-adres, která je na webových stránkách www.musartedo.online nastavena, dochází před přenosem dat na server Google v USA ze strany Google ke zkrácení IP-adresy, a to v některém z členských států EU či Evropského hospodářského prostoru. Jen ve výjimečných případech je úplná IP-adresa přenesena na server Google v USA a teprve tam zkrácena (anonymizována).

Google nebude přenesená data, vč. zkrácené IP-adresy, spojovat s jinými daty.

Sběru cookie souborů a jejich analýze prostřednictvím služby Google Analytics může návštěvník webové stránky zabránit změnou nastavení prohlížeče, viz výše.

V rámci služby Google Analytics využívá společnost Musartedo School s.r.o. i související reklamní funkce poskytované společností Google, jako jsou přehledy zobrazení v reklamní síti Google, rozšířené reportování anonymních demografických dat (např. věk, pohlaví, zájmy) či zobrazování reklam v obsahové síti na základě navštívených stránek (tzv. remarketing), vč. služby Google AdWords sloužící k personalizaci reklamy a zlepšení zacílení reklamy a tzv. remarketingu. Díky tomu pak může návštěvníkům svých webových stránek nabídnout reklamní obsah, který pro ně bude co možná nejzajímavější.

Personalizaci reklamy může návštěvník webových stránek www.musartedo.online či upravit prostřednictvím svého účtu Google.

Práva subjektů

V případě, že budeme zpracovávat osobní údaje návštěvníků webových stránek, osob volajících po telefonu, zákazníků či jiných osob v souladu s tímto prohlášením, náleží každému z nich:

  1. právo na přístup osobním údajům (zahrnuje například právo získat potvrzení, zda zpracováváme osobní údaje, informace o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, plánované době zpracování, o existenci práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování, právu podat stížnost u dozorového úřadu, o veškerých dostupných informacích o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů, skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování)
  2. právo na opravu nepřesných osobních údajů
  3. právo na výmaz osobních údajů (za předpokladu, že nejsou oprávněné důvody pro zpracování těchto osobních údajů)
  4. právo na omezení zpracování osobních údajů (do doby vyřešení podnětu, v němž bude popírat přesnost osobních údajů, důvody jejich zpracování, nebo pokud podá námitku proti jejich zpracování)
  5. právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů (pokud jako správce neprokážeme, že je dán závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zpracování ukončíme bez zbytečného odkladu)
  6. právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů (pokud udělil souhlas například se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely)

Se svými dotazy ke zpracování osobních údajů či v případě uplatnění výše uvedených práv se mohou dotčené osoby obracet na společnost Musartedo School s.r.o. jakýmikoli prostředky.